Wat is sensorische Integratie (SI)?

Om te begrijpen hoe door een uniek persoon verschillende prikkels worden verwerkt is het belangrijk kennis te hebben van de sensorische integratie theorie. Ook wel sensorische informatieverwerking genoemd.

SI is het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren, en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat we er op de juiste manier op kunnen reageren. Hierdoor is het mogelijk om de prikkels van buitenaf en onze eigen bewegingen in doelgericht handelen om te zetten en ons bewust te worden van onszelf en onze omgeving.

We hebben in ons lichaam allerlei zintuigen (sensoren) die informatie uit de wereld om ons heen en informatie uit ons lichaam registreren:

 • Zien (ogen);
 • Horen (oren);
 • Smaak (mond);
 • Ruiken (neus);
 • Voelen (huid);
 • Evenwicht (evenwichtsorgaan);
 • Houding en beweging (spieren en gewrichten).

Al deze verschillende stukjes informatie worden in onze hersenen samengevoegd tot een geheel. Dit noemen we de integratie van sensorische informatie.

Wanneer ergotherapie?

Wanneer de zintuigen niet goed samenwerken, prikkels te sterk of juist minder sterk doorgegeven worden aan onze hersenen, kan het zijn dat we niet adequaat kunnen reageren op bepaalde signalen. Het gedrag past niet bij de activiteit en/of de situatie. Dit gedrag wordt dan als ongepast ervaren. Feitelijk krijgt een kind de zintuigelijke waarneming niet goed binnen, waardoor er een andere waarneming en dus gedrag erop ontstaat. Dit noemen we een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Signalen wanneer de verwerking van prikkels mogelijk niet goed verloopt:

 • Huilen;
 • Woede-uitbarstingen;
 • Gehele bewegingsonrust;
 • Angsten;
 • Vermijding;
 • Niet mee willen doen;
 • Niet tot activiteiten komen;
 • Niet kunnen doorwerken;
 • Weinig taakgerichtheid.

Hoe herkent u signalen bij uw kind?

Hoe kunt u dit gedrag bij het verwerken van prikkels (sensorische informatieverwerking) bij uw kind signaleren? Vaak zijn meerdere van onderstaande voorbeelden voor u als ouder herkenbaar. Of krijgt u signalen van een leerkracht of pedagogisch medewerker.

Problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen op zichzelf staan, echter zien wij dit ook regelmatig in combinatie met bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen.

Weet dat wij als Ergotherapeuten met behulp van sensorische integratie vaak passende handvatten kunnen bieden.

sensorische-informatieverwerking
Aanraking
 • uw kind huilt wanneer het in bad of onder de douche moet;
 • uw kind raakt van streek wanneer de nagels moeten worden geknipt;
 • uw kind loopt niet graag op blote voeten, zeker niet in het zand;
 • uw kind raakt specifiek speelgoed met een herkenbare structuur veelvuldig of juist niet aan;
 • uw kind voelt zich ongemakkelijk of krimpt zelfs in bij een plotselinge liefkozende aanraking.
Beweging / balans
 • uw kind heeft een sterke hoogte vrees;
 • uw kind voelt zich ongemakkelijk wanneer de voeten van de grond komen;
 • uw kind heeft een hekel aan liften en/of roltrappen;
 • uw kind hangt niet graag ondersteboven;
 • uw kind heeft een aanzienlijke voorkeur voor draaimolens en snel rijden;
 • uw kind laat zich bewust vallen, of botst tegen anderen aan;
 • uw kind zit veelvuldig onderuit gezakt.
Visuele prikkels
 • uw kind vindt fel licht onplezierig en knippert veel met zijn/haar ogen;
 • uw kind is snel afgeleid door wat hij/zij ziet;
 • uw kind heeft moeite om oogcontact te maken.
Auditieve prikkels
 • uw kind is snel afgeleid door omgevingsgeluiden (reactie: kan zich niet concentreren, reageert niet op het roepen van zijn/haar naam);
 • uw kind vindt harde of plotselinge geluiden onplezierig (reactie: hand over de oren);
 • uw kind vindt vreemde geluiden interessant;
 • uw kind maakt zelf regelmatig harde geluiden en heeft hier plezier aan.
Smaak en geur
 • uw kind eet alleen voedsel met een bepaalde smaak;
 • uw kind beperkt zich tot voedsel met een bepaalde structuur of temperatuur;
 • uw kind heeft een sterke voorkeur voor bepaalde geuren;
 • uw kind kauwt of likt regelmatig aan niet-eetbare voorwerpen.

Wat kan de Ergotherapeut voor u doen?

Wij vinden het belangrijk om hulp te bieden aan u en uw kind wanneer er problemen zijn bij het verwerken van prikkels. We vinden het belangrijk dat ieder kind lekker in z’n vel zit en weer tot handelen komt. Zo hebben wij in onze praktijk verschillende middelen die kunnen ondersteunen bij de prikkelverwerking zoals het squeasevest. Deze is bij ons in de praktijk aanwezig om uit te proberen. Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.squeasewear.com/nl/

Meer informatie over sensorische integratie en prikkelverwerking in het algemeen is te vinden op www.nssi.nl.

Een hoge klanttevredenheid en goede beoordeling vinden wij belangrijk

Onze keurmerken