Prikkelverwerking in relatie tot slaapproblemen bij kinderen

Slaap is iets wat we allemaal nodig hebben maar niet altijd lukt. Slapen is nodig om te groeien en te functioneren overdag, om weerstand op te bouwen en om motorisch en cognitief te ontwikkelen en te herstellen.

Er bestaat een relatie in hoe een kind prikkels verwerkt en hoe het slaapt. Wanneer een kind overdag moeite heeft om alle opgedane indrukken te verwerken dan is het ’s avonds tot rust komen niet altijd vanzelfsprekend. Hierdoor is het in slaap vallen of doorslapen juist bij deze kinderen lastig. Een kind blijft druk spelen of prikkels zoeken of het gaat naar bed en kan dan niet slapen. Als dit vaak gebeurt dan kan dit stress en onrust veroorzaken.

De behandeling

Een ergotherapeut kan jou en jouw kind begeleiden door het slaappatroon van jouw kind te analyseren. Bij het behandelen van slaap komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Educatie over slaap en slaapproblemen waarbij de normale slaapontwikkeling besproken wordt, dit in relatie tot prikkelverwerking;
  • Analyse van het huidige slaappatroon in de huidige context van de dag en het gezin;
  • Adviezen ter bevordering van slaap en het reguleren van alertheid, waarbij de slaapbehoefte, slaaphygiëne en de omgevings- en systeemfactoren worden meegenomen.
Een hoge klanttevredenheid en goede beoordeling vinden wij belangrijk

Onze keurmerken