Klachten na corona

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen.

Wat kan de ergotherapeut hierin betekenen?

Een ergotherapeut is een specialist als het gaat om het opnieuw (aan)leren van dagelijkse activiteiten. Dit doet zij door de wijze waarop jij jouw dagelijkse activiteiten uitvoert en zou willen uitvoeren samen met jou in kaart te brengen. Het inzichtelijk maken welke activiteiten veel en/of minder energie kosten is daar een belangrijk onderdeel van. Op deze wijze werkt de ergotherapeut samen met jou aan de gewenste verandering.

De behandeling

De behandeling kan zich er o.a. op richten dat je in staat bent jouw energie beter te verdelen zowel thuis als op het werk of de behandeling kan zich richten op het leren omgaan met cognitieve veranderingen ten gevolge van corona zoals het geheugen en het concentreren. Verder zal je daadwerkelijk activiteiten uitvoeren om inzicht te krijgen in jouw werkmethode en gewoontepatronen. De ergotherapeut kan je helpen hier meer bewust van te zijn om zo zelf meer invloed uit te oefenen op jouw situatie.

Vergoeding en verwijzing

Ergotherapie is onderdeel van de herstelzorg na corona. Jouw huisarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. Je hebt dan recht op 10 uur ergotherapie in 6 maanden tijd. Aan de paramedische herstelzorg zijn een aantal regels verbonden. Informeer bij jouw ergotherapeut wat voor jouw behandeling van toepassing is.

Een hoge klanttevredenheid en goede beoordeling vinden wij belangrijk

Onze keurmerken