Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ERGOSTART

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

 

Algemeen:

ErgoStart is opgericht door de ergotherapeuten Sabine Assen en Anneke Schasfoort. Wij zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (onder nummer 09903738090 en 99902296690).

 

Contactgegevens/Locaties:

Onze locaties

 

Sabine Assen (baby’s en kinderen)

T. 06-13462321 

E. sabine.assen@ergostart.nl

 

Anneke Schasfoort (volwassenen)

T. 06-22460973

E. anneke.schasfoort@ergostart.nl

 

Aanmelding en afspraken:

Voor behandeling vragen wij om een verwijzing van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts.

In een aantal gevallen kunt u ook zonder verwijzing in behandeling komen bij ErgoStart dit gaat via Directe toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden.

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit ruim van tevoren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht.

Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, heeft u de verantwoordelijkheid om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.

 

Vergoeding en declaratie:
Ergostart heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. De polis van uw ziektekostenverzekering biedt daarin meer inzicht. 
Indien u zelf de (verdere) behandeling bekostigt hanteert Ergostart de volgende tarieven:
Behandeling per kwartier: € 18,75
Behandeling per uur: € 75,-
Thuis toeslag: € 25,00                                                                          DTE-toeslag: € 16,00

 

Privacy
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt, zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

– Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

– Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

In onze Privacyverklaring wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. Deze is te vinden op onze website www.ergostart.nl


Klachtenprocedure:
Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden om uw klacht te uiten:

1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende therapeut of de collega-therapeut.

2. U kunt uw klacht indienen bij het klachtenloket Paramedici:

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met uw behandelend ergotherapeut.

Datum: 26-08-2019

Plaats: Oldenzaal

Path Created with Sketch.
Bel Sabine (Baby's, kinderen)
06 13 46 23 21
Bel Anneke (Volwassenen)
06 22 46 09 73