Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ERGOSTART

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij jou graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet je waar je aan toe bent en wat je van ons mag verwachten.

 

Algemeen:

ErgoStart is opgericht door de ergotherapeuten Sabine Assen en Anneke Schasfoort. Wij zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (onder nummer 09903738090 en 99902296690).

 

Contactgegevens/Locaties:

Onze locaties

 

Sabine Assen (baby’s en kinderen)

T. 06-13462321 

E. sabine.assen@ergostart.nl

 

Anneke Schasfoort (volwassenen)

T. 06-22460973

E. anneke.schasfoort@ergostart.nl

 

Aanmelding en afspraken:

Voor behandeling vragen wij om een verwijzing van jouw huisarts, specialist of bedrijfsarts.

In een aantal gevallen kan je ook zonder verwijzing in behandeling komen bij ErgoStart dit gaat via Directe toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).

Je kan je telefonisch of per mail aanmelden.

Indien je een afspraak wilt afzeggen, dien je dit ruim van tevoren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij jou in rekening gebracht.

Wanneer je een behandeling hebt afgezegd, heb je de verantwoordelijkheid om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.

 

Vergoeding en declaratie:
ErgoStart heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. De polis van jouw ziektekostenverzekering biedt daarin meer inzicht. 
Indien je zelf de (verdere) behandeling bekostigt hanteert ErgoStart de volgende tarieven:
Behandeling per kwartier: € 18,75
Behandeling per uur: € 75,-
Thuis toeslag: € 25,00                                                                          DTE-toeslag: € 16,00

 

Privacy
De onderwerpen die je met jouw ergotherapeut bespreekt, zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien jouw ergotherapeut echter van mening is dat het in jouw belang is dat andere hulpverleners (zoals jouw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met jou overleggen en jou hier vooraf toestemming voor vragen.

– Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

– Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

In onze Privacyverklaring word je hierover uitgebreid geïnformeerd. Deze is te vinden op onze website www.ergostart.nl


Klachtenprocedure:
Indien je niet tevreden bent over de hulpverlening van jouw behandelend ergotherapeut zijn er twee mogelijkheden om jouw klacht te uiten:

1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende therapeut of de collega-therapeut.

2. Je kunt jouw klacht indienen bij het klachtenloket Paramedici:

Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er vragen zijn, kan je contact opnemen met jouw behandelend ergotherapeut.

Datum: 26-08-2019

Plaats: Oldenzaal